Raziel

Autor ASTERION
Cunoscut mai mult celor care se ocupă cu esoterismul şi cu ocultismul, arhanghelul Raziel este legat de mistere. Chiar şi numele său înseamnă “Misterul lui Dumnezeu”. Este unul dintre arhanghelii asociaţi sferelor planetare îndepărtate, stăpân al zonei guvernate de Neptun. În tradiţia ebraică, acesta este un înger apropiat tronului divin, având datoria de a nota tot ceea ce se petrece în Ceruri, un fel de scrib divin. Potrivit legendei, el este autorul celebrei lucrări „Cartea lui Raziel Îngerul”.
 
 Aceasta ar fi fost o carte atât de puternică şi de secretă încât a trecut prin mâinile tuturor patriarhilor. Legenda spune că din iubire şi compasiune pentru neamul omenesc, Raziel a adunat întreaga cunoaştere a Cerurilor şi a condensat-o într-o singură carte, pe care a oferit-o lui Adam şi Evei. După căderea cuplului primordial, îngerii care fuseseră martori acestui lucru au decis că ar trebui să retragă învăţătura divină de la Adam, de moment ce el a dat ascultare învăţăturii Şarpelui, aşa că au furat cartea şi au aruncat-o în oceanul nesfârsit. Dumnezeu însă a trimis un înger pentru a repara această nedreptate, găsind cartea şi înapoind-o neamului omenesc. Numită şi „Cartea Semnelor lui Adam” aceasta era scrisă într-o manieră secretă, cu semne care nu puteau fi descifrate fără ajutorul direct al arhanghelului misterelor. 
Tradiţia spune că Enoh a posedat această carte, apoi a fost pierdută până la Noe, când arhanghelul Rafael, trimis de Dumnezeu, i-o aduce bătrânului patriarh. Fiii săi, Shem, Cham şi Yafet, erau astfel cu toţii iniţiaţi în misterele divine. După o tradiţie târzie, Shem ar fi fost însuşi Melchizedek, iar Cham era nimeni altul decât Zoroastru. Cham foloseşte cunoaşterea obţinută în mod incorect, decăzând în vrăjitorie, iar Cartea lui Raziel este încă odată ascunsă omenirii, până ce Dumnezeu o trimite din nou, de data aceasta lui Solomon. 
Exemplarele pe care le avem astăzi din această lucrare susţin că ea ar fi fost dată mai apoi regelui Solomon, conţinând informaţii despre îngeri, astrologie, meteorologie, kabbală, talismane şi nume divine. Varianta păstrată în latină şi alte limbi europene este considerabil mai veche decât varianta ebraică, însă în mod cert această carte, cunoscută acum sub numele de „Cartea lui Raziel Îngerul” nu este documentul original despre care care vorbesc legendele. Misiunea lui Raziel este aceea de a supraveghea cunoaşterea şi înţelepciunea, ghidând rasa umană pe linia evolutivă pe care ea o alege în ansamblu. Ca Scrib şi Secretar Divin, Raziel cunoaşte toate liniile evolutive posibile pe care o civilizaţie sau alta se poate dezvolta, şi tinde să vegheze asupra bunei funcţionări a difuzării cunoaşterii în fiecare dintre perioadele istorice ale acelei civilizaţii pentru a menţine oamenii pe o cale pozitivă. Acesta este conştient de toate posibilitatile de manifestare ale tuturor evenimentelor, personale sau colective, de la un grup sau o familie, până la populaţii întregi, civilizaţii sau chiar rase galactice. Acesta supraveghează şi înregistrează alegerile pe care fiecare civilizaţie le face în drumul său, fie că acestea au finalităţi pozitive sau negative. În cazul finalităţilor pozitive, Raziel patronează procesul iniţierilor în masă şi înălţarea civilizaţiilor pe alte coordonate vibraţionale. În cazul finalităţilor negative, precum scufundarea Atlantidei, Marea Ciumă sau Holocaustul, Raziel patronează procesul de direcţionare a curenţilor karmici, evaluând situaţia prezentă, prognozând posibilităţile viitoare şi înregistrând karma la nivel de individ, grup sau naţiune a celor care au greşit. Raziel nu este el în sine un judecător, ci maidegrabă un martor foarte asemănător omului de ştiinţă. 
Dat fiind faptul că el deţine cheile cunoaşterii „cereşti şi pământeşti”, oamenii au fost tentaţi să considere acest lucru ca fiind ceva referitor la ştiinţa astrelor şi cea a pământului. Deşi adevărat, acesta este doar 1% din adevăr. Cheile cunoaşterii cereşti sunt iniţierile celeste, acele grade evolutive pe care spiritul le primeşte atunci când se află în evoluţie, chiar şi atunci când nu este întrupat. Cheile cunoaşterii pământeşti sunt acele iniţieri care se obţin prin muncă şi dedicaţie în serviciul umanităţii pe perioada în care spiritul se află întrupat. Cum un spirit se poate afla în lanţul întrupărilor câteva sute de mii de ani sau chiar mai mult, Raziel cunoaşte parametrii perfecţi în care iniţierea acelui spirit trebuie să aibă loc, în cazul în care spiritul respectiv devine conştient că trebuie să acceadă la un nou nivel de conştiinţă. Raziel cunoaşte şi când neamuri întregi trebuie să fie iniţiate într-un nou curent spiritual, şi când întreaga planetă trebuie să fie iniţiată într-un nou mister. Acest lucru se face tot prin intermediul oficiilor iniţiatice conduse de Raziel, fie că este vorba de iniţieri în şcolile subtile, fie că este vorba de trimiterea unor spirite-învăţători pentru a face cunoscute anumite aspecte ale Adevărului de care oamenii au nevoie. 
Tot Stăpânul Misterelor este cel care guvernează descoperirile, în special cele legate de cunoaştere. Când o informaţie considerată pierdută este redescoperită, regăsim atingerea blândă şi plină de compasiune a lui Raziel. Descoperirea manuscriselor eseniene de la Marea Moartă, descoperirea cărţilor gnostice de la Nag Hammadi, descifrarea hieroglifelor egiptene şi cuneiformelor sumeriene, toate au fost supravegheate şi înlesnite de către fiinţele aflate în departamentul divin condus de Raziel. Marii gânditori, scriitori, filosofi şi lideri de opinie au fost întotdeauna vegheaţi de către Raziel şi de trimişii săi, iar acţiunile lor au fost întotdeauna înregistrate scrupulos şi supuse judecăţii. Fiecare idee care a revoluţionat lumea putem spune că este o sămânţă încolţită a unui semănător înţelept, care este tocmai Raziel. Putem să chemăm oricând în ajutor acest arhanghel minunat când dorim să înţelegem mai bine misterele lui Dumnezeu sau misterul vieţii noastre sau când avem nevoie ca înţelepciunea şi înţelegerea divină să se manifeste în noi, prin următoarea invocaţie sacră: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea Înalt Yah, te chem, preaînţelept şi preaputernic arhanghel Raziel, pentru a mă ajuta să cunosc şi să înţeleg din plin ceea ce am nevoie, Aici şi Acum. Amin!”