Creaturile Sfinte: Chayyot Ha-Qadosh

Scris de Asterion

        După cum bine ştim, există diferenţe mari în ceea ce priveşte atribuirea diverselor categorii de îngeri unei anumite ierarhii. Fiecare tradiţie din interiorul religiilor monoteiste o are pe a ei, însă sursa acestora este tradiţia iudaică. Vechiul Testament a influenţat atât creştinismul, cât şi islamismul, şi este normal să apelăm la tradiţia iudaică pentru a contura o viziune cât mai bună asupra ierarhiilor angelice. Conform marelui kabbalist Maimonide, într-a sa “Sefer Yad Ha-Chazakah”, există zece ordine sau coruri angelice, care corespund celor zece sefire (numeraţii) ale Arborelui Vieţii. Începând cu cea mai de sus şi terminând cu cea mai de jos, acestea sunt Chayyot Ha-Qodesh (Creaturile Sfinte), Ophanim (Roţile), Erelim (Vitejii), Hashmalim (Scânteietorii), Serafim (Arzătorii), Elohim (Zeii), Beni Elohim (Fii Zeilor), Malakim (Trimişii), Cherubim (Heruvii) şi Ishim (Oamenii Drepţi).

        Chayyot Ha-Qodesh înseamnă în limba ebraică „Sfintele Creaturi Vii.” Termenul de Chay (la plural, chayyot) este greu de tradus în limba română, însemnând aproximativ Creatură Vie, Fiinţă Vie, Suflet, Creaţie Însufleţită. Aceste creaturi vii sunt cel mai înalt ordin angelic, şi după cum vedem, sunt atât de înalte şi de diferite faţă de ceea ce oamenii numesc îngeri, încât nici nu ştim cum să îi descriem. Au două atribute care îi caracterizeză: sunt vii şi sunt sfinte, prin apropierea lor maximă de Divinitate. Tradiţia islamică îi cunoaşte pe aceşti îngeri sub numele de Purtătorii Tronului, de multe ori fiind identificaţi cu Mikhail, Jibril, Azrail şi Israfil. În cartea de rugăciuni Al-Sahifa Al-Kamila, o culegere de psalmi supranumită Sora Coranului, cea de-a treia rugăciune din cele 54 este dedicată Purtătorilor tronului.

        Creaturile Sfinte apar pentru prima dată în Biblie, în Cartea lui Iezechiel, în descrierea viziunii sale din capitolul 1:
“5. Şi în mijloc am văzut ceva ca patru fiare, a căror înfăţişare semăna cu chipul omenesc. 
6. Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare din ele avea patru aripi.  
7. Picioarele lor erau drepte, iar copitele picioarelor lor erau cum sunt copitele picioarelor de viţel şi scânteiau ca arama strălucitoare, iar aripile lor erau sprintene.  
8. De cele patru părţi ele aveau sub aripi mâini de om şi toate patru îşi aveau feţele lor şi aripile lor. 9. Aripile lor se atingeau una de alta, şi când mergeau, fiarele nu se întorceau, ci fiecare mergea drept înainte. 
10. Feţele lor? - Toate patru aveau câte o fată de om înainte, toate patru aveau câte o faţă de leu la dreapta, toate patru aveau câte o faţă de bou la stânga şi toate patru mai aveau şi câte o faţă de vultur în spate.  
11. Feţele lor şi aripile lor erau despărţite în partea de sus, şi, la fiecare, două din aripi erau întinse, iar două le acopereau trupul. 
12. Fiecare fiară mergea drept înainte şi mergea încotro îi dădea duhul să meargă şi în mersul său nu se întorcea. 
13. Înfăţişarea acestor fiare se asemăna cu înfăţişarea cărbunilor aprinşi, cu înfăţişarea unor făclii aprinse; printre fiare curgea foc, iar din foc ţâşneau raze şi fulgere. 
14. Fiarele alergau înainte şi înapoi iute ca fulgerul.”

Înfăţişarea lor este teribilă, după cum putem vedea. Din pricina naturii lor compuse din patru elemente, au mai fost numiţi şi Tetramorfi, adică Cei Cu Patru Forme, sau Cei Cu Înfăţişare Cvadruplă. Cele patru forme ascund un secret divin: sunt expresia vie a literelor numelui lui Dumnezeu, YHVH. 

Fiecărei litere îi corespunde câte un element, câte o fiinţă şi câte un semn zodiacal fix. Cele patru fiinţe sunt cheia înlegerii misterului. 

Capul de bou sau de Taur corespunde zodiei Taur, cum este şi de aşteptat, şi elementului Pământ; capul de Leu, zodiei Leului şi elementului Foc; capul de vultur, conform unui sistem astrologic chaldeean, zodiei Scorpion şi elementului Apă (chiar dacă vulturul ar semnifica aerul pentru cei neiniţiaţi); iar în cele din urmă capul de om corespunde Vărsătorului şi elementului Aer. 

Nu numai că aceste Creaturi Vii sunt croite după aşezarea cerească a elementelor, dar conţin în ele şi misterul numelui divin. 

Tetragrammaton, numele sacru din patru litere, are valoarea numerică 26 (YHVH scris în ebraică poate fi citit ca 10-5-6-5, care dau, însumate, 26). Cele patru zodii au şi ele câte un număr, conform ordinii în zodiac: Taurul este 2,fiind a doua zodie, Leul este 5, Scorpionul este 8 iar Vărsătorul este 11. Însumate, numerele celor 4 zodii fixe dau valoarea Tetragramei: 26. Purtătorii Tronului Divin şi Prezenţei sunt totodată purtătorii Numelui de Nerostit. 

Foto:
Vitaly  Linitsky, 1983